Affärsidé

Affärsidén är att på hyresmarknaden tillfredsställa efterfrågan på bostäder, lokaler och tillhörande service och tjänster med ett långsiktigt och aktivt fastighetsägande som bas.

 

Vision

Visionen är att betraktas som ett föredöme i branschen när det gäller nöjda hyresgäster.