Betalning av hyran

Hyran är en förskottsbetalning och skall betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Du kan betala med de avier vi skickar. Även om du inte fått någon avi har du en skyldighet att betala hyran. Betalar du för sent debiteras du påminnelseavgift, ränta och eventuellt inkasso. Utebliven betalning eller flera sena betalningar kan innebära att du förlorar hyresrätten.

Andrahandsuthyrning

Under vissa förutsättningar och under en tidsbegränsad period kan du hyra ut din lägenhet i andra hand, om du ska:

• Arbeta eller studera på annan ort
• Provbo som sambo

För att hyra ut i andra hand måste du ha vårt godkännande skriftligen. Hyr du ut i andra hand utan detta godkännande riskerar du att bli av med ditt hyreskontrakt.

Hyreshöjning
Hyresnivån bestäms efter en årlig förhandling mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen.

Måla och tapetsera själv
Du får måla och tapetsera själv, men tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Du kan själv bli ersättningsskyldig när du flyttar om arbetet du gjort är slarvigt eller om du använt felaktigt material eller extrem färgsättning. Prata med hyresvärden innan du börjar göra något själv i lägenheten.

Tvättstugan
För att det ska fungera i tvättstugan gäller att tvättiderna respekteras. Det är också varje användares skyldighet att rengöra maskinerna och tömma filter efter varje användning. Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.

Felanmälan

För Felanmälan samt övriga frågor kontakta Havsklippan Fastigheter AB enligt följande:

Vi ser helst att ni mailar in en felanmälan via vårt formulär (Felanmälan ) eller bara ett mail till info@havsklippan.se.

Vi har telefon tid vardagar Mån-Ons 09:00-12:00 samt Fredagar 09:00-12:00
0733 – 33 97 03

Går även att maila in den på följande mailadress: info@havsklippan.se

För mycket akuta fall som inte kan vänta tills dagen efter, såsom vattenläckage etc. Efter våra ordinarie kontakttider så kan Ni nå oss genom att skicka ett sms till tel 0763435472 med vad saken gäller  så ringer vi sedan upp.

 

Autogiro
Kommer att fungera inom kort.

Flyttning
När du lämnar lägenheten skall den vara välstädad till nästa hyresgäst. Glöm inte städa av både förrådsutrymme och balkong. Om städningen är dåligt utförd tvingas vi debitera dig för våra kostnader i samband med detta. När lägenheten är tömd och välstädad skall den besiktigas. Kontakta fastighetsskötaren för närmare instruktioner om hur du beställer besiktningstid.

Lägenhetsbyte
För att få byta lägenhet, inom eller utanför Havsklippan Fastigheter, måste du ha vårt tillstånd. Vid externt byte ska du lämna in en bytesansökan. Den får du om du kontaktar hyresvärden. Vår handläggningstid för bytesärenden är minst en kalendermånad från det att vi fått kompletta

Uppsägning
All uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningen ska vara oss tillhanda den sista dagen i månaden för att vara giltig. Uppsägningen skall skickas till följande adress:

Havsklippan Fastigeheter
Klostervägen 8
37294 Listerby

Uppsägningstiden är tre kalendermånader enligt Hyreslagen. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst. Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.